CZ-I-1204-P-M12KCZ-I-1204-N-M12KCZ-I-1204-N-M12PCZ-I-1204-P-M12KCZ-I-1204-P-M12PCZ-I-1204-Y4NHECZ-I-1204-Y4PBECZ-I-1204PKCZ-I-1204-Y4NHE

#10452 - Czujnik indukcyjny 12mm prosty ( PNP, NO, NC; M12)

Czujnik indukcyjny 12mm prosty ( PNP, NO, NC; M12)
CZ-I-1204-P-M12P-10452CZ-I-1204-P-M12P-10452CZ-I-1204-P-M12P-10452

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 69.92zł
cena brutto: 86.00zł


Kod produktu : #10452
wstecz

Opis

Czujnik indukcyjny działa na zasadzie zmiany swojego pola elektromagnetycznego w reakcji na zbliżanie metalowego elementu. Czujnik tego typu to proste rozwišzanie w większo?ci zastosowań wymagajšcych dokładnego, bezstykowego wykrywania obiektów metalowych w maszynach lub urzšdzeniach automatycznych. Czujniki spełniajšce wysokie wymagania zwišzane z automatyzacjš i sterowaniem procesami objęte sš gwarancjš i opiekš serwisowš.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania 3-36 VDC
Wyj?cie NO+NC
Typ PNP
Wykończenie wtyczka prosta M12x1
Materiał Stal nierdzewna, ABS
?rednica montażowa 12mm
Wykrywanie Odległo?ć 0-4mm
Maks. pršd przełšczania 200mA

Cechy czujników indukcyjnych

  • Gwintowane obudowy ze stali nierdzewnej,
  • Zabezpieczenie przed zmianš polaryzacji i zwarciem,
  • Wska?nik stanu LED,
  • Połšczenia typu: M8 wtyczka kštowa, prosta lub model z zintegrowanym kablem przyłšczeniowym,
  • Regulacja zakresu wykrywania.

Zastosowanie

Sygnalizacja położenia Zbliżeniowe czujniki indukcyjne sš elementami automatyki reagujšcymi na wprowadzenie metalu w ich strefę działania. Powszechnie wykorzystywane sš w układach automatyki przemysłowej do precyzyjnego okre?lania położenia ruchomych czę?ci maszyn i urzšdzeń, charakteryzujš się dużš pewno?ciš działania, powtarzalno?ciš i niezawodno?ciš w trudnych warunkach ?rodowiskowych jak nadmierne zapylenie, wilgotno?ć itp. 

Detekcja ruchu Indukcyjne czujniki ruchu kontrolujš ruch obrotowy lub liniowy sygnalizujšc spadek obrotów lub ustanie ruchu. Sš wyposażone w wyj?cie umożliwiajšce miernika zewnętrznego np. licznika impulsów CA4 lub CI8 .Czujnik posiada sygnalizację LED ułatwiajšcš ustawianie w strefie działania. Czujniki ruchu sš szczególnie przydatne do kontroli transportu na liniach produkcyjnych, układów napędowych, wentylatorów, silników itp. Czujniki te znajdujš zastosowanie w:

  • urzšdzenia mechaniczne,
  • przemysł metalowy,
  • przemysł spożywczy,
  • automatyka przemysłowa,