SONDA-01-05-OBSONDA-01-01SONDA-01-05SONDA-01-05-OBSONDA-01-10SONDA-01-10-OBSONDA-02-01SONDA-02-03SONDA-01-10-OB

#14354 - Sonda pływakowa KEY MT-10 PCV, bez obcišżnika

Sonda pływakowa  KEY MT-10 PCV, bez obcišżnika
SONDA-01-10-14354SONDA-01-10-14354

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #14354
wstecz

Sonda pływakowa  KEY ( czujnik poziomu)

Sonda pływakowa służy do sygnalizacji, wykrywania okre?lonego poziomu cieczy. Sonda poziomu KEY ma zastosowanie w mediach typu woda zwykła lub morska, kwasy i zasady o niskim stężeniu, oleje, ?cieki i szlamy ( nie zalecany do oleju opałowego). Odporna na zafalowania powierzchni cieczy do 35% jej poziomu. Może służyć do bezpo?redniego sterowania pompš jednofazowš o mocy max.0,75kW. Do regulacji różnicy poziomów służy obcišżnik dołšczony do wyłšcznika pływakowego - im większa odległo?ć obcišżnika od pływaka (min. 15 cm), tym większy zakres regulacji poziomów ( minimalny zakres to 25 cm). Wymiary pływaka: kršżek owalny przekroju 107 i 75 mm i grubo?ci 45 mm. Przewód przyłšczeniowy 3- żyłowy o przekroju 9 mm w izolacji PCV. Długo?ć przewodu: 10 m.

Elektromechaniczny regulator poziomu dla ?cieków KEY jest zanurzeniowym pływakowym przechyłowym regulatorem poziomu. Idealny do zastosowań w ?ciekach, zanieczyszczonych wodach poprzemysłowych z dużš ilo?ciš zawiesiny z większych czšsteczek, oraz w wodzie wzburzonej.  Sonda pozwala na automatyczne załšczanie lub wyłšczanie ( np. pompy ) ale także elektrycznie sterowanych, alarmów, itp./ wówczas gdy założony poziom jest przekroczony.  

Opis produktu:


Sonda pływakowa KEY jest regulatorem poziomu, pozwalajšcym na automatyczne załšczanie lub wyłšczanie pomp,  zaworów, kontroli poziomów MAX, MIN, itp. Elektromechaniczny regulator poziomu popularnie nazywany wyłšcznikiem pływakowym- pływakiem- przeznaczony do regulacji poziomu cieczy, ?cieków. KEY najczę?ciej używany przez producentów pomp wyłšcznik pływakowy. Wykonany w wersji do napełniania lub opróżniania- styk przełšczny. Posiada specjalne zabezpieczenia przed utratš szczelno?ci.

Kasety z przyciskami bezpieczeństwa  Katalog sond poziomu-