TERM-01STERM-01KTERM-01LTERM-01STESTER-FAZTESTER-FAZ1TESTER-FAZ1

#15449 - Tester Faz 777 Detector

Tester Faz 777  Detector
TESTER-FAZ-15449TESTER-FAZ-15449

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 34.96zł
cena brutto: 43.00zł


Kod produktu : #15449
wstecz
Tester Faz  Detector 777

Próbnik elektryczny Fazer 777


Fazer 777 Detector przeznaczony jest do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych 220/380 V, instalacji samochodowych i innych instalacji elektrycznych oraz sprawdzania poprawno?ci pracy urzšdzeń elektrycznych i elektronicznych.

Podstawowš zaletš Fazera 777 jest wykrywanie napięcia zmiennego bez potrzeby dotykania obiektu. Fazer pozwala na wykrycie przewodów biegnšcych w ?cianach na głęboko?ci do 10 cm jak również fazy wszędzie tam gdzie niemożliwy jest bezpo?redni kontakt. Płynna regulacja czuło?ci detekcji pozwala na wykrycie napięcia z odległo?ci od 0,3 cm do 50 cm. Ponadto Fazer 777 Detector służyć może jako wska?nik napięcia stałego, wska?nik napięcia zmiennego oraz wska?nik cišgło?ci przewodzenia.

Cechy użytkowe: