WYL-07-9-STYKPRK-K-MK14-500S-302B-25BWYL-07-9-STYKWYL-09WYL-09BWYL-09EWYL-09JWYL-09B

#16605 - PKZM0 0,25 wyłšcznik silnikowy Moeller 0,06kW

PKZM0 0,25 wyłšcznik silnikowy Moeller 0,06kW
WYL-09-16605WYL-09-16605

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 113.82zł
cena brutto: 140.00zł


Kod produktu : #16605
wstecz

Samoczynne wyłšczniki silnikowe PKZM0 przeznaczone sš do ochrony odbiorników o pršdzie znamionowym do 32 A. Posiadajš wysokš zdolno?ć wyłšczania podniesionš do 150 kA (aparaty wyprodukowane po 01.06.2004 i oznaczone Ser. No 04). Wbudowany wyzwalacz zwarciowy z fabrycznie ustawionym pršdem zadziałania oraz wyzwalacz przecišżeniowy z regulowanš nastawš zapewnia skutecznš ochronę zarówno odbiornika, jak i instalacji.
Jednakowa szeroko?ć 45 mm i głęboko?ć 70 mm wszystkich aparatów typoszeregu ułatwia projektowanie oraz modernizację istniejšcych instalacji.
Dostępne wykonanie bez wyzwalacza przecišżeniowego PKM0 pozwala na stosowanie wyłšcznika m.in. w układach, w których stan przecišżenia nie powinien powodować natychmiastowego wyłšczenia zasilania.

Samoczynne wyłšczniki silnikowe PKZM0 z wbudowanym zwarciowym oraz

przecišżeniowym

Typ

Zdolno?ć wyłšczania1) Max. obcišżalno?ć AC-3 przy 380/400/415 V Znamionowy pršd cišgły Wyzwalacz Przecišżeniowy Zwarciowy
Icu [kA] przy 400 V P [kW] Iu [A] Ir [A] Irm [A]
PKZM0-0,16 150 - 0,16 0,1-0,16 2,2
PKZM0-0,25 150 0,06 0,25 0,16-0,25 3,5
PKZM0-0,4 150 0,09 0,4 0,25-0,4 5,6
PKZM0-0,63 150 0,12 0,63 0,4-0,63 8,8
PKZM0-1 150 0,25 1 0,63-1 14
PKZM0-1,6 150 0,55 1,6 1-1,6 22
PKZM0-2,5 150 0,75 2,5 1,6-2,5 35
PKZM0-4 150 1,5 4