PROG-C2-DMIER-LUX-CPROG-C-0PROG-C2-DSONDA-03TERM-00HTERM-01CTERM-01J-1TERM-00H

#19895 - GPS ( wykrywa ryby ) GKF-02A

GPS ( wykrywa ryby ) GKF-02A
SONDA-03-19895

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 218.70zł
cena brutto: 269.00zł


Kod produktu : #19895
wstecz
Uniwersalno?ć przyrzšdu pozwala na stosowanie go na wodach przybrzeżnych
i płytkich, przy wędkarstwie jeziorowym, rzecznym a nawet morskim
i podlodowym. Małe wymiary pozwalajš na łatwe przenoszenie go i stosowanie
na łódkach, pontonach czy kajakach.
Echosonda może pokazywać na ekranie dwa rodzaje informacji: symbole
wykrytych ryb lub rzeczywisty obraz odbicia sygnału. Rozdzielczo?ć ekranu
64 x 64 piksele jest wielko?ciš standardowš dla ekranów ciekłokrystalicznych.
W górnej lewej czę?ci ekranu jest wy?wietlana głęboko?ć zbiornika w metrach.
Tryby pracy FULL i ZOOM ułatwiajš dokładniejsze rozpoznanie otrzymanych
wyników:
FULL- widok od powierzchni do dna.
ZOOM- widok wybranego fragmentu.
Przełaczanie trybu pracy odbywa się poprzez jednokrotne przyci?nięcie ?rodka
klawisza głównego. Funkcjonalno?ć echosondy uzupełnia trójpozycyjny
regulator czuło?ci (L- niska, M- ?rednia, H- wysoka) majšcy zastosowanie
zarówno dla wykrywania ryb jak i badania głęboko?ci.
Dokładny opis urzšdzenia w instrukcji obsługi do ?cišgnięcia.