TERM-P-G-100WTERM-P-G-070W-ATERM-P-G-092WTERM-P-G-100WTERM-P-G-100W-JRTERM-P-G-125WTERM-P-G-150WTERM-P-G-150W-JRTERM-P-G-125W

#21038 - Element grzejny 100W szaf sterowniczych

Element grzejny 100W  szaf sterowniczych
TERM-P-G-100W-JR-21038

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #21038
wstecz

Element grzejny 100W  szaf sterowniczych, 110-265 VACDC

 

Dekalaracja zgodno?ci grzejników Deklaracja zgodno?ci CE 

Opis produktu

Urzšdzenia grzewcze do szaf sterowniczych z reguły zapobiegajš skraplaniu się wody w szafach sterowniczych, urzšdzeniach automatyki itp. Przez to nie powstajš także ?ródła błędów, a to gwarantuje prawidłowš pracę zespołów elektrycznych i elektronicznych. Elastyczno?ć w zastosowaniu wykracza jednak dalej poza te aplikacje.

Dzięki połšczeniu obu żeber chłodzšcych uzyskuje się efekt kanału. Ciepło jest odprowadzone w okre?lonych porcjach. Do mocowania służy zatrzask dla szyn DIN 35 mm. Można przesuwać na żebrach chłodzšcych. Montowany poziomo i pionowo. Przewód przyłšczeniowy jest odporny na wysokš temperaturę i ma metalowy uchwyt odcišżajšcy. Długo?ć przewodu 50 cm (3 x 0,75 mm²).

Wymiary grzałki ( orientacja pionowa tak jak jest mocowana na szynie DIN):

  • wysoko?ć 140mm ( 180mm wraz z zestykami)
  • długo?ć 70mm
  • głęboko?ć 47mm ( 60mm wraz z listwš mocujšcš do szyny)  

Dane techniczne i specyfikacja

Ogrzewanie:                         Pozystor/PTC samoregulujšcy

Moc:                                        100 W

Napięcie robocze:                 110 - 265 V/AC 

Ogrzewanie:                          Pozystor/PTC samoregulujšcy

Jak dobrać odpowiednia grzałkę?

Opis sposobu doboru grzałki

Aby nie dopu?cić do kondensowania się pary wodnej należy szafę sterowniczš czy elektrycznš wyposażyć w odpowiedniš grzałkę oraz termostat do sterowania. Termostat zapewnia nam grzanie tylko 
wtedy kiedy temperatura spada poniżej minimum. Przy doborze grzejnika do ogrzewania szafy sterowniczej należy uwzględnic kilka danych , między innym;

  • rodzaj szafy sterowniczej
  • różnice temperatury
  • wielko?ć szaf

Uwaga!

Na kupujšcym spoczywa odpowiedzialno?ć za prawidłowe odprowadzenia ciepła z powierzchni elementu grzejnego.