TERM-P-G-050W-ATERM-P-G-045WTERM-P-G-045W-JRTERM-P-G-050W-ATERM-P-G-050W-BTERM-P-G-057WTERM-P-G-060WTERM-P-G-060W-ATERM-P-G-057W

#22354 - Ogrzewacz półprzewodnikowy, 50W, do stref wybuchu

Ogrzewacz półprzewodnikowy, 50W, do stref wybuchu
TERM-P-G-050W-B-22354

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #22354
wstecz

Ogrzewacz półprzewodnikowy, 50W, do stref wybuchu

 

Kompaktowy ogrzewacz konwekcyjny zapobiega tworzeniu się kondensatu, wahaniom temperatury i zamarzaniu. Przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zmiana temperatury w szafach rozdzielczych, oraz we wszelkiego rodzaju systemach pomiarowych pracujšcych w pomieszczeniach zamkniętych, powodujš tworzenie się kondensatu pary wodnej, a co się z tym wišże korozji, oraz pršdów pełzajšcych, zakłócajšcych pracę urzšdzeń wewnštrz szaf. Zastosowanie ogrzewaczy PTC ogranicza minimalnš i maksymalnš temperaturę wewnštrz szafy bez dodatkowych urzšdzeń automatyki.
Nakłady inwestycyjne zwišzane ze stosowaniem ogrzewaczy PTC sš niewspółmiernie niskie do kosztów zwišzanych z usuwaniem ewentualnych awarii.  

 

Specyfikacja:

Wymiary:

  • szeroko?ć 65mm,
  • wysoko?ć 180mm,
  • głęboko?ć 115mm do szyny 

Klasa ochrony przed wybuchem

zgodnie z EN - LCIE ( Laboratoire Central des Industries Electriques)

Element grzejny - wkład dużej mocy

Korpus grzewczy - profil aluminiowy czarny anodyzowany

Podłšczenie - Si HF-JZ 3 x 0,75 mm2, przewód 1 m

Zaciski PE - 4 mm2

Zamocowanie - szyna TS 35 DIN

Temperatura pracy i składowania -40 do +40 °C / -45 do +70 °C

Rodzaj i klasa ochrony - IP65 / I (z przewodem ochronnym)

Zalety ogrzewaczy HG :

- Trwało?ć i niezawodno?ć eksploatacyjna,
- Szeroki zakres napięcia zasilania ? 110 ÷ 240V AC, DC,
- Bezpieczeństwo eksploatacyjne ? temperatura zewnętrzna ogrzewacza ok. 80 ÷ 90ºC,
- Samoregulacja ? automatyczne dostosowanie mocy ogrzewacza do temperatury wewnštrz szafy,
- Nie wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych,
- Łatwy sposób montażu (euroszyna).

Jak dobrać odpowiednia grzałkę?

Oznaczenie pdf

Opis sposobu doboru grzałki

Aby nie dopu?cić do kondensowania się pary wodnej należy szafę sterowniczš czy elektrycznš wyposażyć w odpowiedniš grzałkę oraz termostat do sterowania. Termostat zapewnia nam grzanie tylko 
wtedy kiedy temperatura spada poniżej minimum. Przy doborze grzejnika do ogrzewania szafy sterowniczej należy uwzględnic kilka danych , między innym;

  • rodzaj szafy sterowniczej
  • różnice temperatury
  • wielko?ć szaf