SD-MOD-CZASPRK-230A-H3BASD-MOD-CZASSD-MOD-CZAS-BSD-MOD-CZAS1SD-MOD-CZAS2SD-MOD-CZAS1

#25412 - Moduł przeka?nika z układem czasowym 10A/250VAC

Moduł przeka?nika z układem czasowym 10A/250VAC
SD-MOD-CZAS-B-25412

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 48.78zł
cena brutto: 60.00zł


Kod produktu : #25412
wstecz

Moduł timera cyfrowego umożliwia załšczanie oraz rozłšczanie przeka?nika po okre?lonym czasie w zakresie od 1 sekundy do 999 godzin

Przestroga!


Podłšczenia powinna dokonać osoba znajšca tajniki elektroniki. Bezwględnie przestrzegać biegunowo?ci i warto?ci napięcia zasilania. Błędne podanie zasilania może uszkodzić układ przeka?nika czasowego ( reklamacja nie będzie uwzgędniona).


UWAGA!

Podłšczone napięcie musi bezwzględnie posiadać odpowiedniš warto?ć 12VDC ( napięcie w samochodzie ma warto?ć większš, zwyczajowo ok. 14V) oraz musi być stabilne ( najpierw załšczony zasilacz dopiero pó?niej podłšczony przeka?nik czasowy. Inna kolejno?ć może powodować pojawienie się " piki", która uszkodzi czasówkę. Obwody zasilania należy dla bezpieczeństwa zabezpieczyć odpowiednim stabilizatorem, diodš przepięciowš itp.


Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 12V
- max obcišżenie przeka?nika:
    20A/125V
    20A/14VDC
- wymiary: 48x41mm
- podłšczenie przewodów: złšcze AK
- dioda LED sygnalizujšca pracę przeka?nika

Aby wej?ć do menu ustawień należy wcisnšć oraz przytrzymać przycisk SET

oznaczenia:
Program (na górnym wy?wietlaczu)
Kanał (na dolnym wy?wietlaczu

Ustawienia:
- program P0 kanał 0 - czas liczony w sekundach w zakresie 0-999s
- program P0 kanał 1 - czas liczony w minutach w zakresie 0-999min
- program P0 kanał 2 - czas liczony w godzinach w zakresie 0-999h
Może być wybrany tylko 1 zakres czasowy


- program P1 kanał 0 - czas po którym przeka?nik zostanie włšczony
- program P1 kanał 1 - czas po którym przeka?nik zostanie rozłšczony
- program P1 kanał 2 - czas po którym przeka?nik zostanie włšczony (czas na górnym wy?wietlaczu) a następnie przeka?nik zostanie rozłšczony (czas na dolnym wy?wietlaczu) /funkcja jednorazowa
- program P1 kanał 3 - czas po którym przeka?nik zostanie rozłšczony (czas na górnym wy?wietlaczu) a następnie przeka?nik zostanie ponownie włšczony (czas na dolnym wy?wietlaczu) /funkcja jednorazowa
- program P1 kanał 4 - czas po którym przeka?nik zostanie włšczony (czas na górnym wy?wietlaczu) a następnie przeka?nik zostanie rozłšczony (czas na dolnym wy?wietlaczu) /funkcja zapętlona
- program P1 kanał 5 - czas po którym przeka?nik zostanie rozłšczony (czas na górnym wy?wietlaczu) a następnie przeka?nik zostanie ponownie włšczony (czas na dolnym wy?wietlaczu) /funkcja zapętlona