TERM-P-G-010WTERM-D-05-A2TERM-P-G-010WTERM-P-G-010W-ATERM-P-G-013W-ATERM-P-G-013W-BTERM-P-G-015WTERM-P-G-013W-A

#25702 - Element grzejny 10W szaf sterowniczych RC-016

Element grzejny 10W szaf sterowniczych RC-016
TERM-P-G-010W-A-25702

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 72.36zł
cena brutto: 89.00zł


Kod produktu : #25702
wstecz

Element grzejny 10W szaf sterowniczych, zasuwy i innych urzšdzeń z przewodem

Ogrzewacz niewielkich gabarytów o kompaktowej obudowie stosowany w miejscach i urzšdzeniach gdzie ważnym czynnikiem decydujšcym o doborze urzšdzeń jest ich rozmiar. Stosowany do zapobiegania tworzeniu się kondensatu względnie do utrzymania minimalnej temperatury w trybie pracy cišgłej. Wła?ciwo?ć samoregulacji elementu grzejnego PTC nie zastępuje regulacji termostatycznej.
 
Dane techniczne:

Moc grzewcza ? 10W
Maks. Pršd załšczania ? 2,5A
Temperatura powierzchni (ok.)  155°C
Wyprowadzenie ? kabel silikonowy 2x0,34mm2
Napięcie znamionowe
AC/DC 120-240 V* (min. 110 V, maks. 265 V)

Element grzejny:

Element PTC ? samoregulujšcy z ogranicznikiem temperatury
Korpus grzewczy
Profil aluminiowy anodyzowany
Zamocowanie
Zamocowanie ?rubami
Montaż
Dowolny
Temperatura pracy i składowania
-45 do +70 °C
Wilgotno?ć pracy i składowania
max. 90 % wilgotno?ci względnej (bez kondensacji)
Rodzaj i klasa ochrony
IP54 / II (podwójna izolacja)
*Przy pracy pod napięciem poniżej AC/DC 140 V zmniejsza się wydajno?ć grzewcza o ok. 10 %.

Jak dobrać odpowiednia grzałkę?

Opis sposobu doboru grzałki

Aby nie dopu?cić do kondensowania się pary wodnej należy szafę sterowniczš czy elektrycznš wyposażyć w odpowiedniš grzałkę oraz termostat do sterowania. Termostat zapewnia nam grzanie tylko 
wtedy kiedy temperatura spada poniżej minimum. Przy doborze grzejnika do ogrzewania szafy sterowniczej należy uwzględnic kilka danych , między innym;

  • rodzaj szafy sterowniczej
  • różnice temperatury
  • wielko?ć szaf

Uwaga!

Na kupujšcym spoczywa odpowiedzialno?ć za prawidłowe odprowadzenia ciepła z powierzchni elementu grzejnego.