SMS-WT-GNPSK-01B-21-B2PT-100-M6-3P-030SMS-WT-GNSONDA-02-30TLE4945LTLE4945L

#26150 - Sonda poziomu MAC3, 30m ( kabel PCV)

Sonda poziomu MAC3, 30m ( kabel PCV)
SONDA-02-30-26150

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #26150
wstecz

Sonda pływakowa  MAC 3, 30m kabel PCV

Przy podłšczeniu napięcia niebezpiecznego  > 24V należy zastosować wszystkie ?rodki ostrożno?ci zgodne z wymogami BHP.

Sonda nie posiada na obecnš chwilę atestu higienicznego i nie nadaje się do przemysłu spożywczego w kontakcie z żywno?ciš i wodš do picia.

Czujnik pływakowy MAC3 z 30m kablem. Wyłšcznik poziomu Mac-3

Do wyłšcznika pływakowego dołšczany jest ciężarek balastowy. Reguluje on różnicę poziomów w ten sposób, że wraz ze wzrostem odległo?ci obcišżnika od pływaka, zwiększa się zakres regulacji poziomów.

Elektromechaniczny regulator poziomu MAC3 w zestawie z obcišżeniem.

Specyfikacja techniczna

 • Temperatura robocza cieczy: od 0 do +50 st. C
 • Możliwe przechowywanie w temperaturze: od -10 do +60 st. C
 • Stopień ochrony: IP68
 • Kšt przełšczania: +20°/-45°
 • Wymiary: 106 x 154 x 54mm
 • Max. poziom zanurzenia: 1bar
 • Obudowa-wykonanie: nietoksyczny polipropylen
 • Ciężar netto (bez kabla): 0,25kg
 • Objęto?ć: 384cm3

Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny dla wody pitnej.

Sonda pływakowa służy do sygnalizacji, wykrywania okre?lonego poziomu cieczy. Sonda poziomu MAC ma zastosowanie w mediach typu woda zwykła lub morska, kwasy i zasady o niskim stężeniu, oleje, ?cieki i szlamy ( nie zalecany do oleju opałowego).Odporny na zafalowania powierzchni cieczy do 35% jej poziomu. Może służyć do bezpo?redniego sterowania pompš jednofazowš o mocy max.0,75kW. Do regulacji różnicy poziomów służy obcišżnik dołšczony do wyłšcznika pływakowego - im większa odległo?ć obcišżnika od pływaka (min. 15 cm), tym większy zakres regulacji poziomów ( minimalny zakres to 25 cm). Wymiary pływaka: kršżek owalny przekroju 107 i 122 mm i grubo?ci 53 mm. Przewód przyłšczeniowy 3- żyłowy o przekroju 9 mm w izolacji PCV. Długo?ć przewodu: 5,10,20,25 m. Czujnik poziomu cieczy typu MAC-3 znajduje zastosowanie w układach regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych np. w sygnalizacji alarmowej minimum/ maksimum jej poziomu. Cieczami kontrolowanymi mogš być: woda zwykła lub morska, kwasy, zasady, sole, alkohole, oleje, ?cieki, szlamy itp.
Czujnik poziomu może pracować na powierzchni, jak i w podziemiach kopalń niemetanowych i metanowych- w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ?a", ?b", ?c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ?A" lub ?B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
Czujnik MAC-3 jest elementem biernym (bez wewnętrznego ?ródła zasilania) zbudowanym z pływaka, przewodu i obcišżnika. Wewnštrz hermetycznie zamkniętego pływaka (IP68) znajduje się łšcznik elektryczny z zestykiem przełšcznym ( mikrowyłšcznik)

Zastosowanie: Wyłšcznik pływakowy jest urzšdzeniem pływakowym służšcym do regulacji poziomu umożliwiajšcego automatyczne załšczanie lub wyłšczanie. Znajduje zastosowanie przede wszystkim do sterowania pracš pomp, a także elektrycznie sterowanych alarmów itp. Za jego pomocš wykrywany i sygnalizowany jest poziom cieczy np. wody zwykłej lub morskiej, nisko stężonych kwasów i zasad, olejów, ?cieków, szlamy.

- czujnik poziomu pracy pomp przepompowni ?cieków
- wyłšcznik poziomu szamba, przepompowni na oczyszczalni ?cieków
- czujnik poziomu wody na stacji uzdatniania wody
- sygnalizacja poziomów alarmowych wody, szamba
- czujnik poziomu szamba
- czujnik poziomu wody
- pomiar poziomu ?cieków
- sygnalizator poziomu suchobiegu pomp

Nie jest odpowiedni dla oleju opałowego. Przeszkody nie stanowi również dla niego trudne ?rodowisko ?cieków. Jego pracy nie zakłócajš zafalowania powierzchni cieczy (nie większe niż 35% jej poziomu).Zawdzięcza to swojemu specjalnemu kształtowi pozbawionego jakichkolwiek krawędzi oraz podwójnemu zabezpieczeniu przed dostaniem się cieczy do wewnštrz. Dzięki temu MAC 3 działa długo i bez zakłóceń. Może on być używany jako bezpo?redni sterownik pompy jednofazowej o mocy do 0,75 kW. 
Do wyłšcznika pływakowego może być również dołšczany ciężarek balastowy. Reguluje on różnicę poziomów w ten sposób, że wraz ze wzrostem odległo?ci obcišżnika od pływaka (przy czym minimum stanowi 15 cm), zwiększa się zakres regulacji poziomów (przy minimalnym zakresie wynoszšcym 25 cm).

Sonda poziomu MAC3 schemat

Uwaga

Dostępne sš wykonania z przewodem o długo?ciach 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30m 

Charakterystyka sygnalizatora pływakowego

Parametry mikroprzełšcznika

 16(4)A 250~

Certyfikaty

ENEC/CE 10(4)A 250V~

Temperatura robocza

0° ÷ + 50° C

Temperatura przechowywania

-20°C ÷ + 80° C

Stpoień ochrony

IP68 

Kšt przełšczania

š 45°C

Wymiary

mm 106x154x54

Ciężar

250 gr

Objęto?ć

430 cm 3

Ciężar wła?ciwy

0,581

Wyporno?ć

180 gr

Ci?nienie dopuszczalne

1 BAR

Obudowa

nie toksyczny polipropylen (PP)

Barwnik

nie toksyczny

Klasa działania

II

Kasety z przyciskami bezpieczeństwa  Katalog sond poziomu- : pobierz