LICZ-02BLICZ-01MLICZ-02LICZ-02BLICZ-03LICZ-03-230LICZ-03-24LICZ-03-CLICZ-03-230

#29664 - Licznik czasu pracy, TC 2400, minut, godziny, dni

Licznik czasu pracy, TC 2400, minut, godziny, dni
LICZ-03-29664LICZ-03-29664LICZ-03-29664
LICZ-03-29664LICZ-03-29664LICZ-03-29664
LICZ-03-29664LICZ-03-29664

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 64.23zł
cena brutto: 79.00zł


Kod produktu : #29664
wstecz
Licznik czasu pracy, elektroniczny, uniwersalny TC2400, C2400
 
WAŻNE! Przed podłšczeniem zapoznań się z instrukcjš
 

 

Typ

 TC2400

Parametry mechaniczne

 

 

Funkcje

 

licznik czasu pracy, licznik uniwersalny, impulsów

Ilo?ć cyfr

 

8

Wysoko?ć cyfr
[wysoko?ć x szeroko?ć]

[mm]

8

Rodzaj montażu

 

montaż na elewacji

Otwór montażowy

[mm]

-

Wymiary

[mm]

30 x 75 x 59

Napięcia zasilania

[V]

bateria 1x LR1 ( zmierzony pobór pršdu 0,006mA)

 

Informacja techniczna ( datasheet) Dokumentacja

Licznik czasu pracy TC2400 ( wska?nik)

Opisany licznik TC2400 ( C2400) może pracować jako; licznik czasu pracy, licznik godzin, licznik minut, sekund, impulsów, posiada wiele innych funkcji. Szczegółowe dane znajdujš się w dokumentacji w formie pdf. Licznik czasu pracy TC2400 ( liczniki czasu pracy maszyny) służy do zliczania czasu pracy różnych urzšdzeń, maszyn itp. Liczniki TC 2400 posiadajš wyswietlacz LCD 8 cyfrowy. Model tego licznika czasu pracy może wskazywać : dni, godziny, minuty, sekundy lub ich 15 kombinacji. Licznik jest małym urzšdzeniem, przystosowanym do montażu w okienku tablicy lub maszynie. Obudowa  licznika  godzin  pracy wyposażona jest w łatwo przesuwane jarzmo, blokujšce moduł wsunięty w otwór montażowy. Od strony frontowej licznik posiada o?miopozycyjny wska?nik LCD o wysoko?ci cyfr 8mm. W tylnej czę?ci licznika czasu pracy znajdujš się cztery zaciski ?rubowe. Sš to trzy wej?cia urzšdzenia i masa , do których można podłšczać elementy stykowe lub wyj?cia tranzystorowe czujników. Uaktywnienie wej?cia polega na zwarciu go z masš= zacisk współny ( bez napięcia zewnętrznego ) . W pierwszym etapie uruchomienia wybiera się funkcję ( rodzaj pracy urzšdzenia ) wraz z wła?ciwo?ciami. Łšcznie, do dyspozycji jest jedno z 23. ustawień ( jeden z 15. liczników czasu, 6. liczników impulsów, miernik częstotliwo?ci, tachometr ). Zerowanie stanu licznika impulsów lub czasu wykonywane jest przez wysterowanie wej?cia zerujšcego. Możliwo?ć zerowania przyciskiem frontowym zależna jest od stanu wej?cia zezwalajšcego. Dzięki zastosowaniu specjalizowanego układu, wykonanego w technologii CMOS i wska?nika LCD, całkowicie wystarczajšce jest zasilenie urzšdzenia pojedynczš bateriš typu LR1. Takie rozwišzanie ułatwia instalację i zapewnia pracę niezależnie od zasilania zewnętrznego.
Liczniki czasu pracy TC 2400 opisane zostały szczegółowo w pdf. Zasilany z baterii pastylkowej 1x LR1.Waga : ok. 33g 

UWAGA!

Liczniki TC-2400 sš  specyficznymi urzšdzeniami,  co wynika z ich bateryjnego zasilanie 3V, ( wymagane bardzo niskie pršdy polaryzacyjne  jak i  dedykowane przeznaczenie, typowo; długo-okresowe liczenie czasu pracy maszyn lub liczenie detali). Podczas użytkowania należy uwzględnić zalecenia ( czytaj poniżej).   

Nieuwzględnienie  powyższej specyfiki, może powodać błędy w użytkowaniu takie;

  • zbyt częste wykorzystanie frontowego przycisku reset ( uszkadza się ta?ma łšczšca LCD- zalecenie wyprowadzić przycisk dodatkowy ),
  • dołšczanie zbyt długich przewodów ( ryzyko indukowania się zakłoceń elektromagnetycznych, szczególnie w czasie wyładowań atmosferycznych ).
  • Zalecenie: krótkie przewody ekranowane albo z koralikiem ferrytowym w trudniejszych warunkach.