SD-MOD-CZAS1SD-MOD-CZASSD-MOD-CZAS-BSD-MOD-CZAS1SD-MOD-CZAS2

#27285 - Przeka?nik czasowy opó?nione wyłšczenie do 20s

Przeka?nik czasowy opó?nione wyłšczenie do 20s
SD-MOD-CZAS2-27285

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 12.20zł
cena brutto: 15.00zł


Kod produktu : #27285
wstecz

Moduł przeka?nika z układem czasowym, opó?nione wyłšczenie

Przestroga!


Podłšczenia powinna dokonać osoba znajšca tajniki elektroniki. Bezwględnie przestrzegać biegunowo?ci i warto?ci napięcia zasilania. Błędne podanie zasilania może uszkodzić układ przeka?nika czasowego ( reklamacja nie będzie uwzgędniona).


UWAGA!

Podłšczone napięcie musi bezwzględnie posiadać odpowiedniš warto?ć 12VDC ( napięcie w samochodzie ma warto?ć większš, zwyczajowo ok. 14V) oraz musi być stabilne ( najpierw załšczony zasilacz dopiero pó?niej podłšczony przeka?nik czasowy. Inna kolejno?ć może powodować pojawienie się " piki", która uszkodzi czasówkę. Obwody zasilania należy dla bezpieczeństwa zabezpieczyć odpowiednim stabilizatorem, diodš przepięciowš itp.Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 5V-30V
- regulacja czasu za pomocš potencjometru w zakresie od 0 do 20 sekund
- wyprowadzenie: listwy zaciskowe AK
- obcišżenie styków przeka?nika: 10A/250V
- układ sterujšcy: NE 555
- odliczanie startuje po podaniu stanu zerowego na pin TRIG lub po wci?nięciu switcha TRIG
- wymiary płytki: 20x54mm

Opis:

Przeka?nik czasowy uruchamiany jest po podaniu stanu zerowego ( GND) na wej?cie TRIG. Przeka?nik załšczy się i pozostanie w stanie załšczonym do momentu odmierzenia nastawionego potencjometrem czasu ( do 20s). Po upływie okre?lonego czasu przeka?nik rozłšczy się i pozostanie w tym stanie do ponownego zainicjowania "startu" = TRIG lub przycisk.   

 

Diagram pracy i sterowania opó?nione wyłšczenie

Funkcja opó?nionego wyłšczenie przeka?nika czasowego