CHEM-44CHEM-11ECHEM-30KCHEM-44CHEM-44ACHEM-44BCHEM-44CCHEM-45ACHEM-44B

#27204 - B327 ?rodek drobnokrystaliczny do trawienia 250g

B327  ?rodek drobnokrystaliczny do trawienia 250g
CHEM-44A-27204CHEM-44A-27204

Na magazynie : Towar dostępny
cena netto: 11.30zł
cena brutto: 13.90zł


Kod produktu : #27204
wstecz

Nadsiarczan sodu B327 100g

Drobnokrystaliczny ?rodek trawišcy ( odpowiednik chlorek żelaza).
?rodek do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. ?rodek rozpuszcza się bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie zapewniajšc ostro?ć konturów i minimalizujšc podtrawienie. 100g na 0,5l wody

DROBNOZIARNISTY NADSIARCZAN SODOWY WYTRAWIACZ B327
Opakowanie: 100g
?rodek do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. ?rodek rozpuszcza się w wodzie bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie zapewniajšc ostro?ć konturów i minimalizujšc podtrawienie.
Sposób użycia:

Roztwór zaleca się przechowywać w opakowaniach z tworzywa sztucznego. Niewskazane jest stosowanie do tego celu pojemników szklanych ze względu na powstajšce w?rodku nadci?nienie powstajšce w wyniku powolnego rozkładu roztworu wytrawiacza podczas którego wydziela się tlen.
Rozpu?cić w 0,5l wody o temp. 50°CTrawić w temp 40°C (max 50°C). Roztworu nie wolno przechowywać hermetycznie zamkniętego ze względu na możliwo?ć powstania nadci?nienia i pęknięcia.
?rodki ostrożno?ci:
Szkodliwy dla zdrowia przy połknięciu. Chronić przed dziećmi. W czasie pracy stosować szczelne okulary, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłowš. Unikać tworzenia się pyłu i kontaktu z oczami i skórš. Podczas pracy nie je?ć, nie pić, nie palić itp. Trzymać z daleka od żywno?ci i napojów. Myć dokładnie ręce. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym w zamkniętych pojemnikach. Nie przechowywać razem z alkallami, utleniaczami i metalami. W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemywać je dużš ilo?ciš wody przez minimum 15 minut. Konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Produkt nie zawiera amoniaku, charakteryzuje się bardzo dobrš rozpuszczalno?ciš i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawienie chociaż przebiegajšce słabiej niż np. w chlorku żelaza, jest bardziej równomierne, zapewnia większš ostro?ć konturów oraz minimalizuje podtrawienie.

Nadsiarczan sodu ?rodek do trawienia laminatów miedzianych
Drobnokrystaliczny wytrawiacz B327
Na życzenie klienta po wcze?niejszych ustaleniach możemy produkt wysłać w słoiczkach z tworzywa sztucznego ( polietylen ).

Do przechowywania można użyć pojemników z serii  POJ-21  nr kat. 11858 dla pojemnika 500ml