ALARM-01DALARM-01BALARM-01CALARM-01DCZ-D-XD20CZ-G-CZCZ-G-D-CZCZ-O-G100D-ARCZ-G-CZ

#31396 - Detektor czujnik dymu XD20 230V

Detektor czujnik dymu XD20 230V
CZ-D-XD20-31396CZ-D-XD20-31396CZ-D-XD20-31396

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 39.84
cena brutto: 49.00


Kod produktu : #31396
wstecz
UWAGA!!! W celu zachowania sprawnego dziaania urzdzenia, urzdzenie powinno przechodzi regularnie przegldy oraz by regularnie testowane!

WYBR MIEJSCA INSTALACJI

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony zaleca si instalacj urzdzenia we wszystkich
pomieszczeniach i na kadym poziomie budynku mieszkalnego (zarwno tam, gdzie znajduj si
urzdzenia lub instalacje mogce stanowi potencjalne ?rdo poaru ale rwnie w innych
pomieszczeniach).

OKRES UYTECZNO?CI URZDZENIA

?redni czas uyteczno?ci urzdzenia (elektronicznego czujnika) wynosi okoo 5 lat. Czas ten jest ?ci?le
uzaleniony od warunkw ?rodowiskowych w ktrych urzdzenie pracowao, daty produkcji, ilo?ci aktywacji
alarmu itp.) Zaleca si regularne zastpowanie wysuonych modeli nowymi.

WSKAZWKI ZWIZANE Z BEZPIECZESTWEM

Aby zminimalizowa zagroenie zwizane z poarem naley regularnie (przynajmniej raz na p roku) zleca
wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominw oraz
spalin z urzdze zasilanych paliwem. Wszelkie urzdzenia grzewcze zawsze naley instalowa zgodnie z
zaleceniami producenta i stosowa si do lokalnych przepisw budowlanych. Wszystkie urzdzenia powinny
by instalowane i sprawdzane przez specjalistw po instalacji. Naley regularnie bada poczenia rur
doprowadzajcych paliwo lub odprowadzajcych spaliny, pod ktem wszelkich nieszczelno?ci, pkni, ?ladw
rdzy itp. Naley bezwzgldnie zapozna wszystkich domownikw z urzdzeniami alarmowymi
wykorzystywanymi w instalacji.

URUCHOMIENIE ALARMU

W momencie uruchomienia alarmu naley:
- BEZWZGLDNIE OPU?CI ZADYMIONE POMIESZCZENIE W KTRYM URUCHOMI SI ALARM
- Skontaktowa si ze Stra Poarn lub Policj
- W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek symptomw zatrucia (np. bl gowy) u siebie lub
  ktregokolwiek z domownikw, bezwzgldnie skontaktowa si z lekarzem
- W przypadku wystpienia faszywego alarmu, naley sprawdzi poprawno? instalacji oraz wybr miejsca
  instalacji urzdzenia
 
CECHY URZDZENIA
- Czujnik fotoelektryczny wysokiej jako?ci
- Zasilanie z sieci elektrycznej 230V 50Hz, w przypadku zaniku napicia urzdzenie zasila bateria 6LR61 9V 
- Sygnalizowanie alarmu d?wikiem oraz sygnalizatorem optycznym
- Wbudowana funkcja do testowania elektroniki jednostki i weryfikacji prawidowego dziaania urzdzenia oraz resetowania urzdzenia w czasie alarmu.
- Sygnalizowanie konieczno?ci wymiany baterii (sygna d?wikowy cyklicznie powtarzajcy si w regularnych odstpach - okoo 40 sekundowych)
- Funkcja oszczdzania energii
- Wysoka skuteczno? dziaania   
 
SPECYFIKACJA
- Zasilanie: 230V AC /awaryjnie bateria 6LR61 9V (bateria w zestawie)
- Rodzaj czujnika: fotoelektryczny
- Pobr prdu w czasie czuwania: >10uA
- Pobr prdu w czasie alarmowania: >10mA
- Go?no?: >80 dB
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -100C ~ 500C
- Dopuszczalna wilgotno? otoczenia: 10% ~ 90% R.H.