CZ-G-CZALARM-01DCZ-D-XD20CZ-G-CZCZ-G-D-CZCZ-O-G100D-ARCZ-O-G100D-PHCZ-R-CR202-BCZ-O-G100D-AR

#30174 - Detektor czujnik czadu XC25 230V

Detektor czujnik czadu XC25 230V
CZ-G-D-CZ-30174CZ-G-D-CZ-30174

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #30174
wstecz
UWAGA!!! W celu zachowania sprawnego dziaania urzdzenia, urzdzenie powinno by regularnie
testowane przynajmniej jeden raz w tygodniu.
 
 
OKRES UYTECZNO?CI URZDZENIA
 
?redni czas uyteczno?ci urzdzenia (elektronicznego czujnika) wynosi okoo 5 lat. Czas ten jest ?ci?le
uzaleniony od warunkw ?rodowiskowych w ktrych urzdzenie pracowao, daty produkcji, ilo?ci aktywacji
alarmu itp.) Zaleca si regularne zastpowanie wysuonych modeli nowymi.

WSKAZWKI ZWIZANE Z BEZPIECZESTWEM
 
Aby zminimalizowa zagroenie zwizane z tlenkiem wgla CO naley regularnie (przynajmniej raz w roku)
zleca wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu wentylacyjnego, kominw
oraz spalin z urzdze zasilanych paliwem. Wszelkie urzdzenia grzewcze zawsze naley instalowa zgodnie z
zaleceniami producenta i stosowa si do lokalnych przepisw budowlanych. Wszystkie urzdzenia powinny
by instalowane i sprawdzane przez specjalistw po instalacji. Naley regularnie bada poczenia rur
doprowadzajcych paliwo lub odprowadzajcych spaliny, pod ktem wszelkich nieszczelno?ci, pkni, ?ladw
rdzy itp. Naley rwnie zwrci uwag na kolor pomienia na palnikach (ty lub pomaraczowy kolor moe by
objawem niepenego spalania si paliwa). Naley bezwzgldnie zapozna wszystkich domownikw z
urzdzeniami alarmowymi wykorzystywanymi w instalacji.

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WGLA (CO)
 
Tlenek wgla (CO) jest silnie trujcym gazem pozbawionym zapachu i barwy. Powstaje w skutek nie penego
spalenia paliw i jest niezwykle niebezpieczny dla wszelkich organizmw ywych. W przypadku ekspozycji na
dziaanie tlenku wgla i wystpienia objaww zatrucia, naley bezwzgldnie i jak najszybciej zgosi si do
lekarza.

- agodna ekspozycja: Lekki bl gowy, nudno?ci, wymioty, zmczenie (czsto opisywane jako objawy
"grypopodobne").
- ?rednia ekspozycja: Silne ble gowy (pulsujce), senno?, otumanienie.
- Ekstremalna ekspozycja: Utrata przytomno?ci, drgawki, niewydolno? ukadu sercowego, ?mier.

Powysze poziomy ekspozycji odnosz si do zdrowych, dorosych osb. W przypadku dzieci, osb
starszych lub z problemami zdrowotnymi ryzyko jest znacznie wysze.
 
 
CECHY URZDZENIA
 
- Sensor wysokiej sprawno?ci
- Automatyczny restart po alarmie
- Zastosowane przetwarzanie MCU
- Automatyczne wykrywanie awarii urzdzenia
- Moliwo? podczenia zewntrznego elektrozaworu
- Wyj?cie do zewntrznego alarmu i syreny zewntrznej
- Funkcja oszczdzania energii.
- SMT
 
  
SPECYFIKACJA
 
- Zasilanie: 100~230V AC
- Zuycie energii:<3W
- Poziom alarmowania: 150ppm
- Alarmowy sygna ?wietlny: migajca czerwona dioda LED
- Alarmowy sygna d?wikowy, go?no?: >70 dB
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -10stC ~ 50stC
- Dopuszczalna wilgotno? otoczenia: 20% ~ 90% R.H.
- Wymiary: 115x72x41mm