CHEM-30KCHEM-06H-400CHEM-11ECHEM-30KCHEM-44CHEM-44ACHEM-44BCHEM-44CCHEM-44A

#03213 - B327 ?rodek drobnokrystaliczny do trawienia 100g

B327  ?rodek drobnokrystaliczny do trawienia 100g
CHEM-44-03213CHEM-44-03213

Na magazynie : Towar dostępny
cena netto: 4.80zł
cena brutto: 5.90zł


Kod produktu : #03213
wstecz

Nadsiarczan sodowy B327 100g, wytrawiacz

?rodek trawišcy, nadsiarczan sodu, 100 g na 0,5 l wody.

( odpowiednik chlorek żelaza)

Opis

Drobnokrystaliczny ?rodek trawišcy.
Preparat do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. ?rodek rozpuszcza się bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie zapewniajšc ostro?ć konturów i minimalizujšc podtrawienie. 100g na 0,5l wody. ?rodek chemiczny, drobnokrystaliczny do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. Wytrawiacz nadsiarczan sodowy rozpuszcza się bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu.

Wła?ciwo?ci

  • Nasiarczan sodowy drobnokrystaliczny ?rodek trawišcy
  • Waga netto 100g - rozpuszcza się w 0,5l wody
  • Na opakowaniu instrukcja użycia w języku polskim

Dane szczegółowe 

Nazwa Nadsiarczan sodowy
Typ nie dotyczy
Symbol B327/100g
Grubo?ć linii nie dotyczy
Pojemno?ć / masa 100g
Postać proszek
Rodzaj opakowania torebka strunówka
Kolor nie dotyczy
Zastosowanie trawienie obwodów drukowanych i miedzi
Producent AG Termopasty

Nadsiarczan sodu ?rodek do trawienia laminatów miedzianych
Drobnokrystaliczny wytrawiacz B327

DROBNOZIARNISTY NADSIARCZAN SODOWY WYTRAWIACZ B327
Opakowanie: 100g
?rodek do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. ?rodek rozpuszcza się w wodzie bardzo szybko i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie zapewniajšc ostro?ć konturów i minimalizujšc podtrawienie.

Sposób użycia:

Roztwór zaleca się przechowywać w opakowaniach z tworzywa sztucznego. Niewskazane jest stosowanie do tego celu pojemników szklanych ze względu na powstajšce w?rodku nadci?nienie powstajšce w wyniku powolnego rozkładu roztworu wytrawiacza podczas którego wydziela się tlen.
Rozpu?cić w 0,5l wody o temp. 50°C. Trawić w temp 40°C ( max 50°C). Roztworu nie wolno przechowywać hermetycznie zamkniętego ze względu na możliwo?ć powstania nadci?nienia i pęknięcia.
?rodki ostrożno?ci:
Szkodliwy dla zdrowia przy połknięciu. Chronić przed dziećmi. W czasie pracy stosować szczelne okulary, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłowš. Unikać tworzenia się pyłu i kontaktu z oczami i skórš. Podczas pracy nie je?ć, nie pić, nie palić itp. Trzymać z daleka od żywno?ci i napojów. Myć dokładnie ręce. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym w zamkniętych pojemnikach. Nie przechowywać razem z alkallami, utleniaczami i metalami. W przypadku dostania się do oczu natychmiast przemywać je dużš ilo?ciš wody przez minimum 15 minut. Konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Produkt nie zawiera amoniaku, charakteryzuje się bardzo dobrš rozpuszczalno?ciš i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawienie chociaż przebiegajšce słabiej niż np. w chlorku żelaza, jest bardziej równomierne, zapewnia większš ostro?ć konturów oraz minimalizuje podtrawienie.

Klasa zagrożenia: szkodliwe dla zdrowia
? Unikać kontaktu z oczami i skórš. W przypadku dostania się do oczu należy natychmiast dokładnie przepłukać je dużš ilo?ci wody i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
? Unikać kontaktu ze skórš. W przypadku dostania się do dróg oddechowych bšd? zetknięcia ze skórš możliwa reakcja alergiczna.
? Substancja szkodliwa w przypadku połknięcia
? Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
? Poddawać utylizacji zgodnie z przepisami ochrony ?rodowiska.
? Używać wyłšcznie naczyń ceramicznych, szklanych lub emaliowanych.
? Nosić rękawice ochronne.
? Stosować się do danych zawartych w arkuszu bezpieczeństwa