LICZ-E-1F-FFLICZ-E-1F-OLICZ-E-3FMIER-01LICZ-E-1F-O

#31192 - Licznik zużycia energii elektr. 1-fazowy LE-01d

Licznik zużycia energii elektr. 1-fazowy LE-01d
LICZ-E-1F-FF-31192

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #31192
wstecz

Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy, typ LE-01d, wy?wietlacz LCD

Przeznaczenie
LE-01 sš statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi licznikiami energii elektrycznej służšcymi jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej pršdu przemiennego jednofazowego w układzie bezpo?rednim.
 

Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływajšcego pršdu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilo?ci proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Lliczba impulsów jest przeliczana na energię pobranš a jej warto?ć wskazywana jest  przez segmentowy wy?wietlacz LCD w LE-01d lub przez mechaniczne liczydło bębnowe w LE-01.
 

Uwaga!
Licznik posiada wyj?cie impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłšczenie innego urzšdzenia impulsowego sczytujšcego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłšczenie dodatkowego urzšdzenia.

Licznik posiada możliwo?ć plombowania  osłon zacisków  wej?ciowych i wyj?ciowych uniemożliwiajšce zrobienie obej?cia licznika.
 

Dane techniczne