LICZ-E-1F-FFLICZ-E-1F-OLICZ-E-3FMIER-01LICZ-E-1F-O

#31192 - Licznik zużycia energii elektr. 1-fazowy LE-01d

Licznik zużycia energii elektr. 1-fazowy LE-01d
LICZ-E-1F-FF-31192

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #31192
wstecz

Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy, typ LE-01d, wy?wietlacz LCD

Przeznaczenie
LE-01 sš statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi licznikiami energii elektrycznej służšcymi jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej pršdu przemiennego jednofazowego w układzie bezpo?rednim.
 

Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływajšcego pršdu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilo?ci proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Lliczba impulsów jest przeliczana na energię pobranš a jej warto?ć wskazywana jest  przez segmentowy wy?wietlacz LCD w LE-01d lub przez mechaniczne liczydło bębnowe w LE-01.
 

Uwaga!
Licznik posiada wyj?cie impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłšczenie innego urzšdzenia impulsowego sczytujšcego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłšczenie dodatkowego urzšdzenia.

Licznik posiada możliwo?ć plombowania  osłon zacisków  wej?ciowych i wyj?ciowych uniemożliwiajšce zrobienie obej?cia licznika.
 

Dane techniczne

napięcie odniesienia  230V AC š30%
pršd bazowy 5A
pršd maksymalny 45A
pršd minimalny 0,02A
dokładno?ć pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
zakres wskazań liczydła   
                                        LE-01 0÷99999,9kWh
                                        LE-01d 0÷99999,99kWh
stała licznika (1Wh/imp)  1000imp/kWh
sygnalizacja sczytywania LED czerwona
wyj?cie impulsowe SO+ SO-  typu otwarty kolektor
napięcie podłšczenia SO+ SO- <27V DC
pršd podłšczenia SO+ SO-  <27mA
stała SO+ SO- (1Wh/imp)  1000imp/kWh
czas impulsu SO+ SO- 90msek
pobór własny licznika <8VA; <0,4W
stopień ochrony IP20
temperatura pracy  
                                        LE-01 -20÷65°C
                                        LE-01d -20÷50°C
przyłšcze zaciski ?rubowe 6mm²  
wymiary 1 moduł (18mm)
montaż na szynie 35mm