SONDA-02A-20SONDA-02A-10SONDA-02A-10NSONDA-02A-20SONDA-02A-20NSONDA-1114/2-A50SONDA-BINSACKSONDA-BINSACK1SONDA-1114/2-A50

#51728 - Sonda pływakowa MAC 5, długo?ć kabla 20m, neopren

Sonda pływakowa  MAC 5, długo?ć kabla 20m, neopren
SONDA-02A-20N-51728

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #51728
wstecz

 Sonda pływakowa- MAC5, kabel 20m neoprenowy

Brak ciężarka w zestawie. Jeżeli występuje konieczno?ć zastosowania obcišżnika należy dokupić odzielnie.

Funkcja napełniania / opróżniania

Sonda odpowiednia do regulacji poziomu cieczy, ?cieków, wody. Sonda nadaje się do stosowania w brudnej wodzie o lekko zwiększonej gęsto?ci. Przy podłšczeniu napięcia niebezpiecznego  > 24V należy zastosować wszelkie ?rodki ostrożno?ci zgodne z wymogami BHP.

Pływakowy regulator poziomu MAC-5 ( MAC 5 ) może być zastosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy.

  • Najbardziej znany wyłšcznik pływakowy
  • Wykonany jest z nietoksycznych materiałów
  • Obłe kształty predysponujš go do stosowania w mediach typu ?cieki- przepompownie, oczyszczalnie

Zastosowanie:

Wyłšcznik pływakowy jest urzšdzeniem pływakowym służšcym do regulacji poziomu umożliwiajšcego automatyczne załšczanie lub wyłšczanie. Znajduje zastosowanie przede wszystkim do sterowania pracš pomp, a także elektrycznie sterowanych alarmów itp. Za jego pomocš wykrywany i sygnalizowany jest poziom cieczy np. wody zwykłej lub morskiej, nisko stężonych kwasów i zasad, olejów, ?cieków, szlamy.

- czujnik poziomu pracy pomp przepompowni ?cieków
- wyłšcznik poziomu szamba, przepompowni na oczyszczalniach ?cieków
- czujnik poziomu wody na stacji uzdatniania wody
- sygnalizacja poziomów alarmowych wody, szamba
- czujnik poziomu szamba
- kontrola poziomu wody
- pomiar poziomu ?cieków
- sygnalizator poziomu suchobiegu pomp

 Sonda pływakowa służy do sygnalizacji, wykrywania okre?lonego poziomu wody lub innych cieczy. Sonda poziomu MAC5 ma zastosowanie w mediach typu woda zwykła lub morska, kwasy i zasady o niskim stężeniu, oleje, ?cieki i szlamy. Odporny na zafalowania powierzchni cieczy do 35% jej poziomu. Może służyć do bezpo?redniego sterowania pompš jednofazowš o mocy max.0,75kW. Do regulacji różnicy poziomów służy obcišżnik dołšczony do wyłšcznika pływakowego - im większa odległo?ć obcišżnika od pływaka (min. 15 cm), tym większy zakres regulacji poziomów ( minimalny zakres to 25 cm). Wymiary pływaka: kršżek owalny przekroju 107 i 122 mm i grubo?ci 53 mm. Przewód przyłšczeniowy 3- żyłowy o przekroju 9 mm w izolacji PCV. Długo?ć przewodu: 5,10,20 m. Czujnik poziomu cieczy typu MAC-5 znajduje zastosowanie w układach regulacji i sygnalizacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych np. w sygnalizacji alarmowej minimum/ maksimum jej poziomu. Cieczami kontrolowanymi mogš być: woda zwykła lub morska, kwasy, zasady, sole, alkohole, oleje, ?cieki, szlamy itp.
Czujnik poziomu może pracować na powierzchni, jak i w podziemiach kopalń niemetanowych i metanowych- w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ?a", ?b", ?c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ?A" lub ?B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Czujnik MAC-5 jest elementem biernym (bez wewnętrznego ?ródła zasilania) zbudowanym z pływaka, przewodu i obcišżnika. Wewnštrz hermetycznie zamkniętego pływaka (IP68) znajduje się łšcznik elektryczny z zestykiem przełšcznym ( mikrowyłšcznik).

Nie jest odpowiedni dla oleju opałowego. Przeszkody nie stanowi również dla niego trudne ?rodowisko ?cieków. Jego pracy nie zakłócajš zafalowania powierzchni cieczy (nie większe niż 35% jej poziomu). Zawdzięcza to swojemu specjalnemu kształtowi pozbawionego jakichkolwiek krawędzi oraz podwójnemu zabezpieczeniu przed dostaniem się cieczy do wewnštrz. Dzięki temu MAC 5 działa długo i bez zakłóceń. Może on być używany jako bezpo?redni sterownik pompy jednofazowej o mocy do 0,75 kW. 
Do wyłšcznika pływakowego może być również dołšczany ciężarek balastowy. Reguluje on różnicę poziomów w ten sposób, że wraz ze wzrostem odległo?ci obcišżnika od pływaka (przy czym minimum stanowi 15 cm), zwiększa się zakres regulacji poziomów (przy minimalnym zakresie wynoszšcym 25 cm).

Parametry mikroprzełšcznika 20 (8)A - 250 V~

Mac 5
 

Elektromechaniczny regulator poziomu dla ?cieków
MAC5 jest zanurzeniowym pływakowym przechyłowym regulatorem poziomu. Jego głównš cechš jest ciężki korpus, który jest także obły i pozbawiony jakichkolwiek krawędzi który umożliwia poprawnš pracę w tak trudnym ?rodowisku jakimi sš ?cieki. Czyni go to idealnym do zastosowań w ?ciekach, zanieczyszczonych wodach poprzemysłowych z dużš ilo?ciš zawiesiny z większych czšsteczek. Korpus sondy pływakowej MAC5 wykonany jest z polipropylenu z podwójnš powietrznš, szczelnš, hermetycznš komorš z wtopionym pod wysokim ci?nieniem uszczelnieniem polipropylenowym dla zapewnienia idealnej sprawno?ć uszczelnienia.

Pozwala on na automatyczne załšczanie lub wyłšczanie /przeważnie pomp ale także elektrycznie sterowanych, alarmów, itp./ wówczas gdy założony poziom jest przekroczony. Podwójne zabezpieczenie przed dostaniem się cieczy do ?rodka gwarantuje długotrwałš i bezawaryjnš pracę wyłšcznika.

Certyfikaty CE 10(8)A - 250 V~
Temperatura robocza 0° ÷ + 50° C
Temperatura składowania -20°C ÷ + 80° C
Stpoień ochrony IP68 
Kšt przełšczania š 45°C
Wymiary mm 117 x 222
Ciężar 1050 gr
Objęto?ć 990 cm 3
Ci?nienie dopuszczalne 2 BAR
Obudowa polipropylen (PP)
Barwnik nie toksyczny
Klasa działania I / II

Sonda poziomu MAC3 schemat

Kasety z przyciskami bezpieczeństwa  Katalog sond poziomu- : pobierz