LAD-USB-UNI-A2LAD-USB-MIC-LS-DLAD-USB-MIC-ML2,LAD-USB-UNI-A2ZW-3,15A-1ZW-7AZW-7A

#52947 - Zasilacz do Laptopa 6- 24V 3,15A max 18,9W

Zasilacz do Laptopa   6- 24V  3,15A    max 18,9W
ZW-3,15A-1-52947

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 80.49zł
cena brutto: 99.00zł


Kod produktu : #52947
wstecz
Zasilacz uniwersalny 3150mA z regulacjš
Opis
Zasilacz uniwers.3150mA posiada regulację napięcia : 6,0 / 9,0 / 12 / 15 / 18 / 24 V DC, napięcie wej?ciowe 200-250V 50Hz lub 100-140V AC 60Hz, zestaw zawiera 6 końcówek o różnych ?rednicach, posiada również układ zabezpieczajšcy przed przegrzaniem, przepięciem i przecišżeniem, zasilacz ten idealnie nadaje się do komputerów przeno?nych, chociaż to tylko jedno z wielu zastosowań tego zasilacza. (BLISTER)
Masa sprzętu wynosi : 150 g

Uwaga !

1. Zużyty sprzęt elektryczy nie może być umieszczany łšcznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekre?lonego kołowego kontenera na ?mieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
2. Obecno?ć składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla ?rodowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia ludzi.
3. System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowišzujšcymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normami prawnymi, ( Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495) obowišzki wynikajšce z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku - Biosystem Kraków
4. Gospodarstwo domowe pełni istotnš rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić wła?ciwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i ?rodowiska naturalnego.