KABL-25K-030EKABL-25K-030AKABL-25K-030CKABL-25K-030EKABL-25K-030E-1KABL-25K-030FKABL-25K-030GKABL-25K-030MKABL-25K-030F

#53277 - Kabel HDMI - HDMI 3m v1,4 4K2 PREMIUM blis.

Kabel  HDMI - HDMI  3m  v1,4  4K2  PREMIUM blis.
KABL-25K-030E-1-53277KABL-25K-030E-1-53277

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #53277
wstecz

Seria PREMIUM charakteryzuje się doskonałš jako?ciš wykonania przewodów, do ich produkcji użyto wysokogatunkowych materiałów, w ostatnim etapie procesu wytwarzania zastosowano złocenia wtyków HDMI. 
Przewód na całej długo?ci pokryty został oplotem ochronnym zapewniajšcym wysokš wytrzymało?ć na zagięcia, zgniecenia oraz inne uszkodzenia mechaniczne.

HDMI pozwala łšczyć ze sobš dowolne, zgodne ze standardem, urzšdzenia audio/wideo takie jak odtwarzacze DVD, Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory i telewizory cyfrowe. Dane wideo przesyłane sš z wykorzystaniem technologii TMDS.

Najważniejszš cechš opracowanego w latach 2000-2002 interfejsu HDMI jest to, że umożliwia połšczenie pomiędzy poszczególnymi urzšdzeniami audio/video przy pomocy jednego kabla, zachowujšc przy tym najwyższš jako?ć przesyłanego obrazu i d?więku oraz pełnš funkcjonalno?ć wykorzystanych urzšdzeń, co jednocze?nie w znaczšcy sposób ułatwia okablowanie domowego zestawu audio/video. Jest to ogromnym uproszczeniem w porównaniu ze stosowanymi dotychczas połšczeniami, które wymagajš szerokiej gamy przeróżnych przewodów. Technologia charakteryzuje się wysokš jako?ciš obrazu i d?więku oraz możliwo?ciš przesyłu obrazu w bardzo wysokiej rozdzielczo?ci.

Kanał sieciowy HDMI with Ethernet (HEC) 
Specyfikacja HDMI 1.4 dołšczyła do protokołu HDMI nowy kanał danych, który umożliwia szybkš komunikację dwustronnš. Urzšdzenia wyposażone w tę funkcjonalno?ć mogš wysyłać i odbierać dane poprzez sieć ethernet z szybko?ciš 100 Mb/sek. W ramach nowej funkcjonalno?ci możliwe jest korzystanie z aplikacji wykorzystujšcych IP urzšdzeń. Wystarczy, aby jedno urzšdzenie kina domowego było podłšczone do domowego routera, a wszystkie inne wyposażone w sieciowe funkcje (BD Live 2.0, dostęp do YouTube, dostęp do internetowych stacji radiowych itd) sš w stanie połšczyć się z internetem, żeby w pełni wykorzystać swoje możliwo?ci za pomocš złšcz HDMI. W ten sposób wyeliminowana jest potrzeba dodatkowego łšczenia urzšdzeń kablem sieciowym. Jednocze?nie możliwa jest wymiana danych pomiędzy urzšdzeniami podłšczonymi ze sobš. 

3D przez HDMI 
Specyfikcja 1.4 zdefiniowała najpopularniejsze formaty 3D i rozdzielczo?ci dla urzšdzeń wyposażonych w złšcze HDMI. Ustandaryzowane zostały parametry wej?ciowe i wyj?ciowe dla domowych systemów 3D do podwójnego przesyłu rozdzielczo?ci 1080p.