BEZP-00-M4DBEZP-00-M4BBEZP-00-M4CBEZP-00-M4DBEZP-00-M4EBEZP-00-M4E-1BEZP-00-M4E-4BEZP-00-M5BEZP-00-M4E-1

#53131 - Rozgałę?nik bezp.sam. ( 20mm ) przew. + wtyk mini

Rozgałę?nik bezp.sam. ( 20mm ) przew. + wtyk mini
BEZP-00-M4E-53131

Na magazynie : Towar dostępny na zamówienie

Kod produktu : #53131
wstecz

Rozgałę?nik bezpiecznika samochodowego ( 20mm ) przewody + bezpiecznik   mini

Rozgałęziacz pršdowy umożliwia podłšczenie w instalacji samochodowej dodatkowego urzšdzenia, zabezpieczonego bezpiecznikiem.

Uwagi montażowe:

1.   Sprawdzić w gnie?dzie bezpiecznikowym puszki bezpieczników pod które podłšczamy

rozgałę?nik gdzie znajduje się ?+? napięcia zasilania (po wyjęciu oryginalnego bezpiecznika)

2. Włożyć wtyk bezpiecznikowy tak aby styk nr 1 (patrz rysunek -  ten gdzie rozgałęziajš się

przewody) został podłšczony w punkt ?+? napięcia zasilania

3. W oprawkę bezpiecznika włożyć bezpiecznik uprzednio wyjęty z puszki bezpieczników

4. Urzšdzenie podłšczone pod wolny przewód zabezpieczyć wła?ciwym bezpiecznikiem

jeżeli takiego nie posiada