TERM-P-G-060W-ATERM-P-G-057WTERM-P-G-060WTERM-P-G-060W-ATERM-P-G-060W-JRTERM-P-G-070W-ATERM-P-G-092WTERM-P-G-100WTERM-P-G-070W-A

#55220 - Grzejnik do szafek elektrycznych; 60W; JRQ60

Grzejnik do szafek elektrycznych; 60W; JRQ60
TERM-P-G-060W-JR-55220

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 91.79zł
cena brutto: 112.90zł


Kod produktu : #55220
wstecz

Element grzejny 60W szaf sterowniczych, zasuwy i innych urzšdzeń z przewodem

Dekalaracja zgodno?ci grzejników Deklaracja zgodno?ci CE 

Ogrzewacz niewielkich gabarytów o kompaktowej obudowie stosowany w miejscach i urzšdzeniach gdzie ważnym czynnikiem decydujšcym o doborze urzšdzeń jest ich rozmiar. Stosowany do zapobiegania tworzeniu się kondensatu względnie do utrzymania minimalnej temperatury w trybie pracy cišgłej. Wła?ciwo?ć samoregulacji elementu grzejnego PTC nie zastępuje regulacji termostatycznej.
 
Dane techniczne:
Moc grzewcza ? 60W
Maks. Pršd załšczania ? 2,5A
Temperatura powierzchni (ok.)  155°C
Wyprowadzenie ? kabel silikonowy 2x0,34mm2
Napięcie znamionowe
AC/DC 120-240 V* (min. 110 V, maks. 265 V)
Element grzejny
Element PTC ? samoregulujšcy z ogranicznikiem temperatury
Korpus grzewczy
Profil aluminiowy anodyzowany
Zamocowanie
Zamocowanie ?rubami
Montaż
Dowolny
Temperatura pracy i składowania
-45 do +70 °C
Wilgotno?ć pracy i składowania
max. 90 % wilgotno?ci względnej (bez kondensacji)
Rodzaj i klasa ochrony
IP54 / II (podwójna izolacja)
*Przy pracy pod napięciem poniżej AC/DC 140 V zmniejsza się wydajno?ć grzewcza o ok. 10 %.

Jak dobrać odpowiedni grzejnik?

Opis sposobu doboru grzejnika w pdf

Aby nie dopu?cić do kondensowania się pary wodnej należy szafę sterowniczš czy elektrycznš wyposażyć w odpowiedniš grzałkę oraz termostat do sterowania. Termostat zapewnia nam grzanie tylko 
wtedy kiedy temperatura spada poniżej minimum. Przy doborze grzejnika do ogrzewania szafy sterowniczej należy uwzględnic kilka danych , między innym;

  • rodzaj szafy sterowniczej
  • różnice temperatury
  • wielko?ć szaf

Uwaga!

Na kupujšcym spoczywa odpowiedzialno?ć za prawidłowe odprowadzenia ciepła z powierzchni elementu grzejnego.