LICZ-E-3FLICZ-E-1F-FFLICZ-E-1F-OLICZ-E-3FMIER-01MIER-06MIER-06EMIER-06

#09541 - Licznik zużycia oleju

Licznik zużycia oleju
MIER-01-09541

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 82.11zł
cena brutto: 101.00zł


Kod produktu : #09541
wstecz
Okre?la zużycie oleju - prosto i dokładnie! Wyjštkowo nieskšplikowana
zasada działania. W olejowych urzšdzeniach grzewczych zużycie paliwa
następuje proporcjonalnie do trwało?ci pompy tłoczšcej. Przepustowo?ć
oleju jest stała i zależy tylko od stosowanego paliwa. Warto?ć? zużycia
(w kg/ godz.) nadrukowana jest na etykiecie paliwa. Tradycyjne liczniki
wskazujš tylko, na jak długo olej starczy. Licznik firmy Voltcraft dokładnie
okre?la zużycie w kg i litrach. Obliczona warto?ć jest łatwa do odczytania
na 8-pozycyjnym wy?wietlaczu. Dopasowanie paliwa następuje między
32 poziomami po 50 g i pokrywa zakres od 1,45 do 3,00 kg/godz.
Dane techniczne: warianty wska?nika: godziny działania, zużycie w kg
(rozdzielczo?ć 10 g), zużycie w litrach (rozdzielczo?ć 10 ml), ustawiona
warto?ć paliwa. Przycisk Reset w pozycji wci?niętej, uniemożliwiajšcej
niepożšdane wykasowanie. Dopasowanie paliwa w 50 g - poziomach
od 1,45 do 3,00 kg/godz. 8-pozycyjny wy?wietlacz. Elektryczne podłšczenie
poprzez umieszczony z tyłu przewód. Zaprojektowany do montażu w płycie
czołowej. Wymiary do zabudowy 69 x 33 mm. Podłšczenie sterownika
230 V (równolegle do pompy tłoczšcej). Napięcie robocze: baterie litowe
3 V (CR2032). Pobór prš?du 2,5 mikroA. Długo?ć działania przy zasilaniu
z 1 baterii ok. 10 lat.